Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Logo
VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - ISO-9001 Belgesi
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Facebook
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Telefon
0 362 646 10 69
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası - Fax
0 362 647 10 51
Başkan' dan
VTSO Başkanı
Abdülkadir FİŞEKÇİ
Odamız
Hizmetlerimiz
Bilgi bankası
------------------------------------------------------------------------

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ GÖREVLERİ

1-) En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak.

2-) Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek.

3-) Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek.

4-) Tüm bu çalışmaları Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır.

5-) Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak.

6-) 3 Ayda bir yapılan AİK toplantılarına katılmak.


AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI

Komitenin Raportörü Genel Sekreter’dir. Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur.

1-) Her 3 ayda bir Olağan olarak toplanır.

2-) Başkanın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.

3-) Kararlar en az 3 üye ile alınır.

4-) Alınan kararlar Karar Defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.

5-) Karar Defteri Geliştirme ziyaretlerinde ve Denetimlerde ibraz edilir.


AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ ÜYELERİ

1-) Abdülkadir FİŞEKCİ- Yönetim Kurulu Başkanı

2-) Ali UĞURLU - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3-) Ali ÇÖL - Meclis Üyesi

4-) Edip Şükrü KOÇ - Genel Sekreter- Akreditasyon Sorumlusu